Prof.dr. Florin Pop - Activitatea academică

Activitatea profesională

Am parcurs întreaga ierarhie didactică, începând ca preparator (15.01.1967), apoi asistent (1969), şef de lucrări (1973), conferenţiar (1990) şi profesor (1992). Mi-am desfăşurat activitatea în Catedra Utilizările Energiei Electrice, Facultatea de Electromecanică (1967-1972) şi Catedra Instalaţii pentru Construcţii, Facultatea de Construcţii (1973-2008), Facultatea de Instalaţii (2008-în prezent), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Am susţinut ore de curs, seminar, laborator şi proiect la disciplinele de profil din cadrul catedrelor de Utilizările Energiei Electrice, respectiv Instalaţii pentru Construcţii. Sunt titularul disciplinei de Instalaţii Electrice din 1973.

Am susţinut prelegeri la Şcoala Postuniversitară de la Facultatea de Instalaţii, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (iulie 1993, martie 1995, februarie - iunie 1998, februarie 1999), la Universitatea Craiova, Facultatea de Electrotehnică (18 aprilie 2000).

Am organizat şi coordonat cursuri postuniversitare Managementul Instalaţiilor de Iluminat, UTC-N (octombrie 1997 - ianuarie 1998) şi Managementul Instalaţiilor Electrice la Consumatori, UTC-N (ianuarie – martie 1999). Susţin prelegeri la cursul de Studii Aprofundate Managementul Energetic al Instalaţiilor pentru Construcţii, UTCN, 1998/1999 şi 1999/2000.

Am obţinut atestatul de Verificator de proiecte - specializarea Instalaţii Electrice acordat de MLPAT - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - iulie 1997.

Am obţinut Certificatul de Atestare profesională în Iluminat CAPI Total - iluminat interior şi exterior, acordat de CNRI - 24 noiembrie 2007.

Coordonez activitatea Centrului de Ingineria Iluminatului – UTC-N – Lighting Engineering Center LEC, un centru pentru consultanţă şi educaţie continuă în domeniul iluminatului pentru necesităţi ale pieţei de muncă, înfiinţat în 24 aprilie 2000.

Preşedinte al Comitetului de Organizare al Conferinţei internaţionale ILUMINAT 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 Cluj-Napoca, România. Director al Societăţii Balcanice de Iluminat BalkanLight (2003 – 2005).

Activitatea științifică

De-a lungul a 43 ani de activitate didactică am desfăşurat şi o activitate ştiinţifică importantă, materializată în lucrări publicate ca autor unic sau în colectiv: peste 60 articole publicate în reviste sau volume ale unor importante conferinţe internaţionale (44 în străinătate); peste 120 articole publicate în volume ale unor conferinţe, simpozioane sau alte manifestări ştiinţifice în România; 21 cărţi, din care 8 tipărite în edituri naţionale; 3 brevete de invenţii; peste 80 contracte de proiectare şi cercetare ştiinţifică (6 programe europene).

Sunt membru în Comisia de Terminologie pentru Ştiinţele Exacte în cadrul Academiei Române - Grupa XII - Utilizarea Energiei Electrice şi Căldurii (ianuarie 1998).

Sunt coordonatorul revistei Ingineria Iluminatului, prima revistă de profil din ţară.

Activitatea de doctorat

Coordonez pregătirea ştiinţifică a opt doctoranzi – Mondoc Bogdan, Kovacs Benedek, Albu Horaţiu-Călin, Ciugudeanu Călin, Miclăuş Radu, Grosuleac Dan, Barb Dan-Constantin, Măierean Marilena - , şi am finalizat pregătirea a şapte doctori – Bucur Gheorghe Daniel, Gligor Adrian, Grif Horaţiu Ştefan, Orban Şandor, Munteanu Augustin, Ciatarâş Dorin, Beu Dorin - cu tematici din domeniul Instalaţiilor pentru Construcţii.

Am fost membru a 15 comisii de doctorat cu tematici privind Managementul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru construcţiile de locuinţe şi a Sistemelor de iluminat interior sau exterior.

Am condus patru lucrări de grad la profesori de liceu cu tematici din domeniul instalaţiilor electrice de joasă tensiune.

Activități editoriale

Afiliere la societăți științifice

Cunoașterea limbilor străine

LanguageReadingSpeakingWriting
English122
French133
German3--
Romanian (mother tongue)111
Russian3--
Spanish2--

Language competence indicated on a scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic).

Diplome din partea CNRI, SIEAR, Electrica, ELBA cu ocaziile unor manifestări aniversare

© Prof.dr. Florin Pop