Prof.dr. Florin Pop - Books

 1. Pop F., Instalaţii electrice, note de curs format electronic, 24 cursuri, http://users.utcluj.ro/~florin
 2. Pop, Florin R., Beu, D., Ciugudeanu, C., Pop, F.M., Rusu, V., 2008, Eficienţa energetică în iluminatul rezidenţial, Editura Mediamira Cluj, ISBN 978-973-713-228-4, http://users.utcluj.ro/~lec/enerlin, nr. pag. 70, tiraj 300 ex, nr. inv. 526.664-673
 3. Pop, Florin, Beu, D., 2006, Instalaţii electrice, Modul de curs nr. 7, elaborat în cadrul programului Leonardo da Vinci Formarea profesională în monitorizarea, operarea şi întreţinerea clădirilor - VET BOOM, Proiect pilot nr. HU 170003-2003, Director program UTC-N prof.dr.ing. Mariana BRUMARU, Ediţie CD & Editura UT PRES, ISBN (10) 973-662-238-X; ISBN (13) 978-973-662-238-0
 4. Beu, D., Pop, F., 2002, Tehnica iluminatului în spaţii industriale, birouri şi locuinţe, Editura Mediamira, Cluj-Napoca 220 pagini, ISBN 973-9358-93-4
 5. I. Mircea, Pop, F., ş.a., 2000, Managementul energiei în condiţiile economiei de piaţă, Editura SITECH, Craiova
 6. Pop, F. (coordonator şi co-autor), 2000, Ghidul Centrului de Ingineria Iluminatului – patru volume, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, ISBN 973-9358-29-2
 7. Pop, F. (coordonator şi co-autor), Managementul instalaţiilor de iluminat - curs postuniversitar, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998, ISBN 973-9358-27-6
 8. Pop, F., D. Beu, Ghid pentru proiectarea instalaţiilor electrice de joasa tensiune, U.T. Cluj Napoca, 1996, 60 pagini (cota parte 30 pagini)
 9. Costea, V., Pop, F., Popovici, T., Moca, M., Muntea, C., 1993, Tehnologia execuţiei instalaţiilor pentru construcţii, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 400 pg.
 10. Pop, Florin, Centea, O., 1991, Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 268 pg
 11. Pop, F., Adela Gârbu, Moca, M., Costea, V., Cătană, Daniela, Pop, H.F., 1990, Proiectarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 350 pg. (cota parte 275 pagini)
 12. Gîrbu, Adela, Moca, M., Pop, Florin, Electrotehnica şi maşini electrice îndrumător de lucrări, I.P. Cluj Napoca 1985, 24 lucrări, 112 pagini (cota parte 5 lucrări, 28 pagini)
 13. Pop, Florin, Echipamentul electric al clădirilor, 1984, Editura DACIA, Cluj-Napoca, 250 pg
 14. Pop, Florin, Drăgan, Şt., 1984, Execuţia şi exploatarea instalaţiilor de joasă tensiune, Editura Tehnică, Bucureşti, 1984, 306 pg.
 15. Pop, Florin, Drăgan, Şt., Păian, S., Gîrbu, Adela, Moca, M., Instalatii electrice lucrari de laborator, I.P. Cluj Napoca 1983, 15 lucrari, 255 pagini (cota parte 12 lucrari, 185 pagini)
 16. Pop, Florin, Electrotehnica şi maşini electrice (curs), I.P. Cluj Napoca 1978, 250 pagini
 17. Pop, Florin, Instalatii electrice (curs), I.P.Cluj Napoca 1977, 288 pagini
 18. Comşa, D., Darie, S., Maier, V., Micu, E., Pop, Florin, Stan, L., 1975, Instalaţii electrotermice industriale (traducere din limba rusă), Editura Tehnică, Bucureşti, 560 pg.
 19. Comşa, D., Pop, Florin, Oniu, T., Maier, V., Utilizările energiei electrice lucrări de laborator partea a II a, I.P. Cluj 1970, 11 lucrări, 66 pagini (cota parte 4 lucrari, 25 pagini)
 20. Comşa, D., Pop, Florin, Micu, R., Utilizările energiei electrice în agricultură îndrumtor de laborator I.P.Cluj 1969, 17 lucrari, 146 pagini (cota parte 5 lucrari, 30 pagini)
 21. Comşa, D., Pop, Florin, Micu, R., Alimentarea cu energie electrica a intreprinderilor industriale indrumator de proiectare I.P. Cluj 1969, 250 pagini (cota parte 50 pagini)

© Prof.dr. Florin Pop