Prof.dr. Florin Pop - Research contracts (1990-2008)

 1. EnERLIn – Pop, Florin, Beu, D., Costea, V. Grant EIE/05/I76/SI2.419666 EnERLIn "European Efficient Residential Lighting Initiative- 2006 - 2008, program Intelligent Energy-Europe – IEE
 2. Pop, Florin (coordonator), Beu, D., Caiet de sarcini pentru pentru Instalaţia de Nocturnă Stadion Gloria, Comanda 258/12.03.2007-5754/15.03.2007 Clubul de Fotbal Gloria Bistriţa
 3. Crefen – Pop, Florin, Beu, D. Contract 608/3.10.2005 „Sistem informatic integrat pentru eficienţa energetică şi economie de energie electrică în sectorul rezidenţial – CREFEN” CCSTTII 114/7.10.2005
 4. Beu, D., (coordonator), Pop, Florin, Contract nr. 131/08.06.2005, Realizarea unui proiect de iluminare a intersecţiilor Calea Turzii-Observatorului şi Calea Turzii-Bună Ziua care se vor amenaja ca sensuri giratorii – Studiu de soluţie, Primăria Municipiului Cluj-Napoca – Valoare contractuală faza I-a 2005 – 1000 Euro
 5. Beu, D. (coordonator), Pop, Florin, Contract 1/2005, LPQI Leonardo Power Quality Initiative Program in Romania, PCPM - Polskie Centrum Promocji Miezdi S.P. - Valoare contractuală UTC-N 1000 Euro
 6. Pop, Florin, Beu, D., Contract 50/2004, Modernizare-Reabilitare-Extindere reţea de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca, vol. II, Cartierul Gheorghieni şi Cartierul Grigorescu, Primăria municipiului Cluj-Napoca, Valoare contractuală a proiectului 1.378.850.000 lei, Total UTC-N 33.587,20 RON
 7. Pop, Florin, Beu, D., Contract 53/2004, coordonator Păcuraru Vasile, Reparaţie capitală la imobil corp 1, Liceul teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca, Primăria municipiului Cluj-Napoca şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Cota parte Proiect Instalaţii electrice 139.000.000 lei (40.500 lei/Euro = 3432 Euro)
 8. Beu, D., Pop, Florin, Contract 59/2004, Modernizare-Reabilitare-Extindere reţea de iluminat public în municipiul Dej, Cartierul Dealul Florilor, Primăria municipiului Dej, Valoare contractuală a proiectului 38.500.000 lei (40.500 lei/Euro = 950 Euro)
 9. Beu, D., Pop, Florin, Comanda 77/131/08.06.2005 Realizarea unui proiect de iluminare a intersecţiilor Calea Turzii - Observatorului şi Calea Turzii - Bună Ziua care se vor amenaja ca sensuri giratorii, Primăria municipiului Cluj-Napoca, 2000 Euro, din care faza I - 2006 - 1000 Euro = 3619 RON
 10. Beu, D., Pop, Florin, Comanda 26303/15.11.2005 Studiu de oportunitate privind modul de delegare a serviciului de iluminat public în muncipiul Dej, Primăria municipiului Dej, 1300 Euro = 4730 RON Balcescu
 11. Pop, Florin, Beu, D., Programul Leonardo da Vinci Formarea profesională în monitorizarea, operarea şi întreţinerea clădirilor - VET BOOM, Proiect pilot nr. HU 170003-2003, Director program UTC-N prof.dr.ing. Mariana Brumaru, elaborare volum Instalaţii electrice, Modul de curs nr. 7, Ediţie CD, Editura UT PRES, ISBN (10) 973-662-238-X; ISBN (13) 978-973-662-238-0
 12. S.C. EnergoBit S.R.L. coordonator, Pop, Florin, Beu, D., Program Phare RO-2002/000-586.05.02.02, Dezvoltarea resurselor umane - Principii moderne de management energetic, Ministerul Integrării Europene – Valoarea contractuală UTC-N 1244 Euro
 13. Pop, Florin, Beu, D., NAS Extension to Contract No. ERK6-CT-1999-2001, Thematic Network Energy in the Build Environment –NAS - EnerBuilt RTD – oct. 2002-mar. 2003
 14. Pop, D., (coordonator), ... , Pop, Florin, Beu, D., 2000-2001, Centru de Reconversie Profesională a Personalului Tehnic, Programul LEONARDO DA VINCI, Proiect Pilot No.: RO/98/1/83544 /PI/I.1.1.e/FPC
 15. Beu, D. (coordonator), Pop, Florin, ş.a., 2000, Studiu privind eficienţa energetică a echipamentelor electrice din clădiri – SEEC, Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, grant Gr 6113/2000 – tema B24
 16. Pop, Florin (coordonator), Ramon SanMartin (contractor), 1998-2000, Lighting Engineering Centre - LEC - consulting and continuous formation, Tempus Phare CMS - Compact Measures Project - CME-03551-97
 17. Pop, Florin, Beu, D., Costea, V., Chindriş, M., Maier, V., Pop, Mihaela, 1998-2000, Managementul Energiei şi Costurilor Instalaţiilor de Iluminat - MECOSIL 2000 - proiect de cercetare-dezvoltare desfăşurat prin cooperare internaţională România-Spania, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Contract 1208/96, act adiţ. 610/99, tema A4
 18. Chindriş, M., ... , Pop, Florin, 1997-1998, Managementul calităţii şi cantităţii energiei electrice, Contract cod CNCSU/CNFIS 69, poz 1, Ministerul Educaţiei Naţionale
 19. Pop, Florin, Beu, D., Chindriş, M., Maier, V., Pop, H.F., Peter, P., 1998, Sisteme de iluminat eficiente pentru clădiri administrative - SIECA, Contract cod CNCSU 38, tema 23, Ministerul Educaţiei Naţionale
 20. Pop, Florin, Beu, D., Chindriş, M., 1997, Verificarea caracteristicilor iluminatului public pe unele străzi ale municipiului Cluj-Napoca, contract Renel GTDEE – FRE Cluj, nr. 1469/21.11.97
 21. Pop, F. (coordonator), Beu, D., Moca, M., 1994-1995, Caracterization of glazing materials for daylighting aplications, program Peco-Joule - contract JOU2-CT93-0404 coordonator Dr. Marc Fontoynont, ENTPE-LASH, Vaulx-en-Velin, Franţa
 22. Bianchi, C., Şuvăgău, C., … , Pop, Florin, Pop, H.F., 1994, Program de calcul pentru dimensionarea instalaţiilor de iluminat pentru clădiri sociale, culturale şi de sport - REFLUX, Contract 115/1994 între Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
 23. Pop, Florin, Beu, D., Korcsog,. P., 1993, Cercetare teoretică şi experimentală privind obstrucţiile în instalaţiile de iluminat interior, Contract 5003 C/B61 între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Bucureşti, etapa a I-a (1993) - Stadiul actual al cercetărilor în domeniul obstrucţiilor în instalaţiile de iluminat
 24. Pop, Florin, Beu, D., 1991 – 1993, Reţele de distribuţie a energiei electrice în incinta consumatorilor, Ministerul Invăţământului şi Stiintei Bucureşti, Contract nr. 1981 92/f 15 mai 1991, etapa a I a, noi. 1991, valoare 150000 lei, etapa a II a, oct. 1992, valoare 105000 lei

© Prof.dr. Florin Pop