Prof.dr. Florin Pop - Published papers (1977-1979)

1979

 1. Pop, F., 1979, Iluminatul fluorescent integrat, EEA Electrotehnica, XXVII, 8, noiembrie, p. 352-356
 2. 181. Pop, F., Lazăr, I., Popovici, T., Badea, Gh., Glugan, Elena, Zdrenghea, H., 1979, Câmpul electromagnetic în instalaţiile de amestecare prin inducţie cu inductoare cilindrice a băilor de metal topit, Buletinul ştiinţific I.P. Cluj Napoca, seria Chimie - Metalurgie, nr. 22, pag. 57 61
 3. Pop, F., Utilizarea amestecarii prin inductie electromagnetica a bailor de metal topit, factor de calitate în metalurgie, Sesiunea stiintifica Baia Mare, 1 10 iun. 1979, pag. 126 131
 4. Pop, F., Instalatiile de amestecare prin inductie electromagnetica a bailor de metal topit, factor de calitate şi economie în atelierele metalurgice, Sesiunea stiintifica Satu Mare, 5 7 oct. 1979, pag. 283 287

1978

 1. Lazăr, I., Pop, F., Popovici, T., Badea, Gh., Benea, M., Glugan, Elena, Zdrenghea, H., 1978, Instalaţiile de amestecare prin inducţie electromagnetică a băilor de metal topit utilizate în metalurgie, Colocviul Tehnologii eficiente pentru reducerea consumului de metal în metalurgie şi sectoarele calde din industria constructoare de maşini, Bucureşti, 12 15 iunie, publicată în revista Metalurgia, Bucureşti, anul XX, nr.4, apr. 1978, pag. 240 242
 2. Lazăr, I., Popovici, T., Pop, F., Badea, Gh., Benea, M., Glugan, Elena, Zdrenghea, H., 1978, Metoda pentru măsurarea temperaturii suprafeţelor, Buletinul ştiinţific al I.P. Cluj Napoca, seria Construcţii Arhitectură, nr. 21, pag. 62 63
 3. Lazăr, I., Popovici, T., Pop, F., Badea, Gh., Benea, M., Glugan, Elena, Zdrenghea, H., 1978, Ventil compact pentru termoreglare, Buletinul ştiinţific al I.P. Cluj Napoca, seria Construcţii Arhitectură, nr. 21, pag. 63 64
 4. Lazăr, I., Popovici, T., Pop, F., Badea, Gh., Benea, M., Glugan, Elena, Zdrenghea, H., 1978, Reglarea bipoziţională a temperaturii de ieşire la schimbătoarele de căldură, Buletinul ştiinţific al I.P. Cluj Napoca, seria Construcţii Arhitectură, nr. 21, pag. 64 66
 5. Pop, F., Cu privire la alimentarea instalatiilor de amestecare prin inductie electromagnetica a bailor de metal topit, Sesiunea stiintifica a Institutului politehnic Cluj Napoca, 28 29 oct. 1978, pag. 43 48

1977

 1. Lazăr, I., Popovici, T., Pop, F., Badea, Gh., Benea, M., Glugan, Elena, Zdrenghea, H., 1977, Consideraţii teoretice privind schimbul global de căldură şi substanţă prin pereţi poroşi, aflaţi în regim termic şi masic permanent, Buletinul ştiinţific al I.P. Cluj Napoca, seria Construcţii Arhitectură, nr. 20, pag. 89 91
 2. Lazăr, I., Popovici, T., Pop, F., Badea, Gh., Benea, M., Glugan, Elena, Zdrenghea, H., 1977, Variaţia consumului specific de umiditate în convecţie forţată, Buletinul ştiinţific al I.P. Cluj Napoca, seria Construcţii Arhitectură, nr. 20, pag. 96 96
 3. Lazăr, I., Popovici, T., Pop, F., Badea, Gh., Benea, M., Glugan, Elena, Zdrenghea, H., 1977, Conductivităţi şi difuzivităţi de căldură şi substanţă în convecţie forţată şi regim permanent, Buletinul ştiintific al I.P. Cluj Napoca, seria Construcţii Arhitectură, nr. 20, pag. 94 96
 4. Lazăr, I., Popovici, T., Pop, F., Badea, Gh., Benea, M., Glugan, Elena, Zdrenghea, H., 1977, Consideraţii teoretice asupra difuzivităţii şi conductivitatii masice, Buletinul ştiinţific al I.P. Cluj Napoca, seria Construcţii Arhitectură, nr. 20, pag. 91 93
 5. Lazăr, I., Pop, F., R.Munteanu, Popovici, T., Badea, Gh., Benea, M., Glugan, Elena, Zdrenghea, H., Cercetari privind corpurile de iluminat din instalatiile de recuperare a caldurii din iluminatul fluorescent în sistemele integrate iluminat incalzire climatizare, Sesiune stiintifica ELBA Timisoara, 3 4 iun. 1977, pag. 15 26
 6. Lazăr, I., R. Munteanu, Pop, F., Popovici, T., Badea, Gh., Benea, M., Glugan, Elena, Zdrenghea, H. Contributii la proiectarea multiplicatoarelor de frecventa utilizate la alimentarea instalatiilor de iluminat la frecventa marita, Sesiunea stiintifica ELBA Timisoara, 3 4 iun. 1977, pag. 105 116
 7. Lazăr, I., Benea, M., Pop, F., Popovici, T., Badea, Gh., Elena Glugan, Zdrenghea, H., Aparat pentru reducerea electrochimica a oxigenului prezent în apele industriale, Conferinta a XI a de Instalatii, Sinaia, 15 17 oct. 1977, pag. 263 272
 8. Lazăr, I., Pop, F., Popovici, T., Badea, Gh., Benea, M., Elena Glugan, Zdrenghea, H. Parametrii functionali ai instalatiilor de recuperare a caldurii din iluminatul electric fluorescent, Conferinta a XI a de Instalatii, Sinaia, 15 17 oct.1977, pag. 273 282,
 9. Lazăr, I., Badea, Gh., Pop, F., Popovici, T., Benea, M., Elena Glugan, Zdrenghea, H. Consideratii economice asupra echiparii statiilor de hidrofor, Conferinta a XI a de Instalatii, Sinaia, 15 17 oct.1977, pag. 283 291
 10. Lazăr, I., Benea, M., Pop, F., Popovici, T., Badea, Gh., Elena Glugan, Zdrenghea, H. Studiul coroziunii unor produse feroase folosite în instalatii în solutii apoase acide în functie de componentii metalografici şi modul de protejare, Conferinta a XI a de Instalatii, Sinaia, 15 17 oct.1977, pag. 292 301
 11. Lazăr, I., Badea, Gh., Pop, F., Popovici, T., Benea, M., Elena Glugan, Zdrenghea, H., Consideratii asupra instalatiilor de desprafuire industriala, Conferinta a XI a de Instalatii, Sinaia, 15 17 oct.1977, pag. 302 312
 12. Lazăr, I., Popovici, T., Pop, F., Badea, Gh., Benea, M., Elena Glugan, Zdrenghea, H. Masa pentru cercetarea schimbului de caldura şi substanta prin pereti semiporosi, Conferinta a XI a de Instalatii, Sinaia, 15 17 oct. 1977, pag. 313 322
 13. Lazăr, I., Popovici, T., Pop, F., Badea, Gh., Benea, M., Elena Glugan, Zdrenghea, H. Termoanemometre pentru studiul convectiei naturale, Conferinta a XI a de Instalatii, Sinaia, 15 17 oct.1977, pag. 323 327
 14. Pop, F., Lazăr, I., Benea, M.,Glugan, ElenaGlugan,Badea, Gh., Popovici, T., Zdrenghea, H., R. Munteanu, Consideratii privind instalatiile de amestecare prin inductie electromagnetica, Conferinta a XI a de Instalatii, Sinaia, 15 17 oct. 1977, pag. 586 594
 15. Lazăr, I., Popovici, T., Pop, F., Badea, Gh., Benea, M., Elena Glugan, Zdrenghea, H. Termometru electronic pentru masuratori punctuale în straturi subtiri, Conferinta a XI a de Instalatii, Sinaia, 15 17 oct. 1977, pag. 595 600
 16. Lazăr, I., Zdrenghea, H., Pop, F., Popovici, T., Badea, Gh., Benea, M., Elena Glugan Metoda de determinare a numarului de defecte care depasesc timpul critic, utilizata în calculele de fiabilitate, Simpozionul "Siguranta în functionare a instalatiilor energetice", Bucuresti, 13 14 oct. 1977, sectia IV/I 8

© Prof.dr. Florin Pop