Prof.dr. Florin Pop - Published papers (1985-1989)

1989

 1. Pop, F., Gârbu, Adela, Moca, M., 1989, Tratarea electromagnetică a apei - aspecte teoretice şi consideraţii experimentale, Instalaţii pentru construcţii, 1-2, p. 62-66
 2. Pop, F., Dorica Micle, V. Micle, A. Filip, Aplicatie a telegestiunii energiei electrice la o intreprindere de electrocentrale, Conferinta a XXIII a de Instalatii, Sinaia, oct. 1989, pag. 297 304

1988

 1. Pop, F., Posticescu, V., Moca, M., Cozac, C., 1988, Cu privire la regimul termic al tablourilor de distribuţie, Buletinul ştiinţific I.P. Cluj Napoca, seria Construcţii Arhitectură, nr. 31, pag. 89 96
 2. Pop, F., R. Micu, Aplicatie privind alimentarea cu energie electrica a unei intreprinderi industriale, SNRE Simpozionul national al retelelor electrice ed. a IV a, Cluj Napoca, sectia III, 1988, pag. 112 116
 3. Pop, F., Luminantmetru pentru laboratorul fotometric, Al II lea Simpozion national "Realizari şi perspective în domeniul traductoarelor pentru echipamente de masura" I. P. Cluj Napoca, 3 5 noi. 1988, pag. 213 216
 4. Pop, F., D. Trif, A. Filip, Schema de automatizare a functionarii instalatiei de incalzire centrala a unui bloc de locuinte, Conferinta a XXII a de Instalatii, Sinaia, 6 8 oct. 1988, pag. 455 459
 5. V. Costea, T. Popovici, Pop, F., Calitatea tehnologiilor de executie factor al calitatii instalatiilor, Conferinta a II a de tehnologie în constructii, Cluj Napoca, l988, caiet 4, pag. 188 193

1987

 1. M. Moca, Pop, F. Consideratii privind realizarea unui potentiostat pentru ridicarea parametrilor functionali ai celulelor de electroliza, Simpozionul "Stiinta moderna şi energia" editia a VI a, Cluj Napoca, 20 25 mai 1987, pag. 50 54
 2. M. Moca, Pop, F. Consideratii privind realizarea unui galvanostat pentru ridicarea parametrilor functionali ai pilelor electrice, Simpozionul "Stiinta moderna si energia" editia a VI a, Cluj Napoca, 20 25 mai 1987, pag. 60 64
 3. Adela Girbu, M. Moca, Pop, F. Tratarea electromagnetica a apei realizari şi perspective, Simpozionul "Stiinta moderna şi energia" editia a VI-a, Cluj Napoca, 20 25 mai 1987, pag. 64 69

1986

 1. Pop, F., Adela Girbu, M. Moca, D. Cheregi, S. Kocsis, Tr. Pop, Consideratii cu privire la filtrarea electromagnetica a apei de alimentare a cazanelor de abur, Sesiunea stiintifica jubiliara I.P. Iasi, 16 17 mai 1986, pag. 173 175
 2. Pop, F., I. Petrescu, Dispozitiv pentru comanda temporizata a unor procese de laborator, Sesiunea stiintifica jubiliara I.P. Iasi, 16 17 mai 1986, pag. 175 181

1985

 1. Pop, F., Costea, V., 1985, Eficienţa economică a iluminatului natural, Construcţii, 10-11, Oct-Noiembrie, p. 67-70

© Prof.dr. Florin Pop