Prof.dr. Florin Pop - Published papers (1990-1994)

1994

 1. Pop, F. et al, 1994, Practical aspects of lighting quality / Refurbishment and modernisation of lighting installations using energy efficient systems, Proceedings of the Expert Symposium '94 on Advances in Photometry, 70 years of CIE photometry - Lighting quality and energy conservation, Vienna, Austria, December 1-3, ISBN 3 900 734 61 5
 2. Beu, D., Pop, F., 1994, Echipamente pentru controlul instalatiilor de iluminat, Electricianul, 1, p. 22-23, ISSN 1223-7426
 3. Beu, D., Pop, F., 1993, Equipments for the lighting installations control, Proceedings of The Light and Lighting '93 International Conference, Bucarest, Romania, October 13-15
 4. Moca Mircea, Pop, F., Comanda instalatiilor de iluminat în corelatie cu lumina naturala si confortul utilizatorilor, Simpozionul Instalatii pentru Constructii si Confortul Ambiental, editia a 3-a, 14-15 aprilie 1994, Timisoara, pag. 352-355
 5. D. Beu, Pop, F., Reabilitarea iluminatului public, Simpozionul "45 de ani de învatamânt tehnic superior de instalatii", Bucuresti, 16-18 noiembrie 1994, pg.34-36

1993

 1. Pop, F., Beu, D., 1993, Lighting engineering - achievements and trends, Proceedings of The Constructions 2000 - International Symposium, Cluj-Napoca, Romania, October 15-16, p. 1025-1031
 2. Pop, F., Beu, D., 1993, Integrated air conditioning-lighting installations, a modern solution for the administrative buildings - some theoretical and experimental aspects, Proceedings of The IAI - Indor Air International Conference Cluj-Napoca, Romania, September 27-28, pg. 105-109
 3. Pop, F., Beu, D., 1993, Reshaping a city's public lighting, Proceedings of The 2nd European Conference on Energy-Efficient Lighting RIGHT LIGHT, Arnhem, Netherlands, September 26-29, p. 369-377
 4. Pop, F., Pop, H.F., 1993, IELD - interior and exterior lighting design, computer programme for didactic activities, Proceedings of The 2nd European Conference on Energy-Efficient Lighting RIGHT LIGHT, Arnhem, Netherlands, September 26-29, p. 666-673
 5. Pop, F., 1993, Interactive parameters of a lighting installation, Proceedings of The 7th European Lighting Conference LUX-EUROPA, Edinburgh, U.K., April 4-7, vol. II, p. 760-763
 6. D. Beu, Pop, F., Equipments for the lighting installations control, Proceedings of The Light and Lighting '93 International Conference, Bucarest, Romania, October 13-15, 1993, (abstract pg. 60)
 7. Pop, F., Beu, D., Lighting engineering - achievements and trends, Proceedings of The Constructions 2000 - International Symposium, Cluj-Napoca, Romania, October 15-16, 1993, pg. 1025 - 1031

1992

 1. Pop, F., Pop, H.F., 1992, LID - Computer Programs for Lighting Installations Design, Proceedings of the CIE Seminar of Computer Programs for Light and Lighting, Vienna, Austria, October 5-9, Publ. No. CIE x005, pg.80
 2. Pop, F., Beu, D., 1992, Some aspects of lighting education, The Lighting Journal - U.K., 57, 1, March, p. 12-13
 3. Pop, F., Beu, D., Pop, H.F., 1992, Interior Lighting Design - Computers Programs for Calculus and Graphic Representations, Acta Technica Napocensis, sect. Civil Engineering-Architecture, nr. 35, p. 99-109
 4. Pop, F., Beu, D., 1992, Iluminatul tunelurilor rutiere - aspecte privind normele fotometrice, Energetica, 40, 2-B, Martie-Aprilie, p.73-76
 5. Pop, F., Aspecte energetice ale unui bloc de locuinte, Simpozionul "Instalatii pentru constructii si confortul ambiental", AIIR filiala Timisoara, 2 3 apr.1992, pag. 246 249
 6. Pop, F., Beu, D., Studiu comparativ al caracteristicilor unor lampi electrice din generatia actuala, Simpozionul "Instalatii pentru constructii si confortul ambiental", AIIR filiala Timisoara, 2 3 apr.1992, pag. 293 298
 7. Pop, F., H.F. Pop, Aplicatie privind intocmirea bilantului electric asistata de calculator, Simpozionul "Instalatii pentru constructii si confortul ambiental", AIIR filiala Timisoara, 2 3 apr.1992, pag. 299 302

1991

 1. Pop, F., Beu, D., 1991, Electronica în instalatiile de iluminat, Energetica, 39, 6B, Nov-December, p.245-249
 2. Beu, D., Pop, F., Iluminatul tunelurilor rutiere, aspecte privind normele fotometrice, Simpozionul "Stiinta moderna si energia" editia a X a, Cluj Napoca, 23 24 mai 1991, pag.?
 3. Pop, F., Beu, D., V. Gherman, Sorina Gherman, Proiectarea optimizata a instalatiilor de iluminat interior, Conferinta a XXV a de Instalatii, Sinaia, 10 12 oct. 1991, pag. 319 324
 4. Beu, D., Pop, F., Perspective în iluminatul tunelurilor rutiere, Conferinta a XXV a de Instalatii, Sinaia, 10 12 oct. 1991, pag. 283 293

1990

 1. Pop, F., Pop, H.F., 1990, Software pentru instalatii electrice ale cladirilor, Instalatii pentru constructii, 3-5, p. 64-67
 2. Pop, F., Implicatiile energetice ale regimurilor nesimetrice si nesinusoidale ale retelelor de distributie de joasa tensiune, Simpozionul "Stiinta moderna si energia" editia a IX a, Cluj Napoca, 24 25 mai 1990, pag. 88 93
 3. Pop, F., Beu, D., M. Popovici, Proiectarea asistata de calculator a instalatiilor electrice de distributie de joasa tensiune, Conferinta a XXIV a de Instalatii, Sinaia, 3 5 oct. 1990, pag. 334 339
 4. Pop, F., Echipamente electronice pentru instalatiile de iluminat, Conferinta nationala "Iluminat '90", Bucuresti, 16 17 noi. 1990, pag. 235 240

© Prof.dr. Florin Pop