Prof.dr. Florin Pop - Published papers (1995-1999)

1999

 1. Pop, F., Beu, D., 1999, Energy Efficient Office, Balkanlight ’99, The 1st Balkan Conference on Lighting, Varna, 6-8 Oct., p. 93-98
 2. Pop, F., Pop, Mihaela, 1999, Lighting Quality Evaluation, Balkanlight ’99, The 1st Balkan Conference on Lighting, Varna, 6-8 Oct., p. 165-171
 3. Pop, F., R. San Martin, 1999, Centrul de Ingineria Iluminatului, un centru de excelenta pentru consultanta si formare continua în iluminat pentru necesitati ale pietei de munca, Ingineria Iluminatului, nr. 1, p. 3-15
 4. Beu, D., Pop, F., 1999, Studiu privind efectul obstructiilor asupra iluminatului natural din birouri, Ingineria Iluminatului, nr. 1, p. 40-46
 5. Mihaela Pop, Pop, F., 1999, Aprecierea calitatii instalatiilor de iluminat interior, Electricianul, 2, p. 25-27, ISSN 1223-7426

1998

 1. Munteanu, A., Pop, F., 1998, Strategii optime în ingineria sistemului de distributie a energiei electrice la consumatorii industriali, Simpozionul Stiinta Moderna si Energia - 17, mai, Cluj-Napoca, p. 218-223
 2. Costea, V., Pop, F., 1998, Managementul energetic al iluminatului pentru cladiri noi, Electricianul, 7, p.10-13, ISSN 1223-7426
 3. Mihaela Pop, Pop, F., 1998, Aprecierea calitatii instalatiilor de iluminat interior, Conferinta Sinaia 1998

1997

 1. Pop, F., Chindris, M., 1997, Analyse sur l’etude theorique du champ electromagnetique dans le systeme agitateur inductif-bain metalique, Proceedings of the international congress L’induction dans les procedes industriels, la Defense, Paris, May 26-29, p. ...
 2. Chindris, M., Stefanescu, S., Pop, F., 1997, A new policy in public lighting of Cluj-Napoca, Proceedings of The 4th European Conference on Energy- Efficient Lighting RIGHT LIGHT, Copenhagen, Denmark, November 19-21, p. 229-232, ISBN 87-87071-73-8
 3. Pop, F., San Martin, R., Chindris, M., Ferero, L., Stefanescu, S., 1997, Analysis of the Harmonic Distorsion of the Public Lighting Network, Proceedings of The 8th European Lighting Conference LUX EUROPA 1997, Amsterdam, The Netherlands, May 11-14, tiparit în fascicula separata

1995

 1. Pop, F., Beu, D., Moca, M., 1995, Caracteristici fotometrice ale materialelor de vitrare pentru utilizarea eficienta a luminii naturale, A 29-a Conferinta de Instalatii, Sinaia, 18-20 octombrie, p. 320-330
 2. Beu, D., Pop, F., 1995, Implementation of energy-efficient lighting - refurbish or restructure, Proceedings of The 3rd European Conference on Energy- Efficient Lighting RIGHT LIGHT, Newcastle upon Tyne, U.K., June 18-21

© Prof.dr. Florin Pop