Prof.dr. Florin Pop - Inventor patents

  1. I. Lazar, T. Berinde, Gh. Badea, T. Popovici, F. Pop, M. Benea, Gr. Feurdean, Instalatie pentru reglarea automata a consumului de gaz natural la cazanele din centrala termica, Brevet de inventie nr. 64809/23 oct. 1975
  2. I. Lazar, C. Gaitan, Gh. Badea, T. Popovici, F. Pop, M. Benea, H. Zdrenghea, Elena Glugan, Instalatie pentru desprafuirea gazelor, Brevet de inventie nr. 64134/10 apr. 1976
  3. T. Oniu, F. Pop, Dispozitiv pentru limitarea mersului în gol al transformatoarelor de sudare cu arc electric, Brevet de inventie nr. 68654/22 dec. 1977

© Prof.dr. Florin Pop