Prof.dr. Florin Pop - Participări științifice în străinătate

A. Burse de studii

B. Conferinţe şi Simpozioane

Am participat la numeroase conferinţe şi simpozioane internaţionale de luminotehnică, eficienţă energetică, proiectare asistată de calculator:

C. Programe de cercetare, Prelegeri şi Vizite

D. Acorduri de cooperare universitară internaţionale

Am promovat încheierea unor Acorduri de Cooperare între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România şi:

Pe această bază am iniţiat şi am fost coordonatorul din partea română al programului ROMLISS (Romania Link Supplement Scheme), finanţat de British Council din Bucureşti pentru schimburi de vizite reciproce ale unor cadre didactice tinere de la cele două universităţi (1994 - 1996)

© Prof.dr. Florin Pop