Prof.dr. Florin Pop - Invited talks at conferences and seminars

 1. 2008 - e-Learning modules on EnERLIn program, Eficienţa energetică în iluminatul rezidenţial (engleză, română), Echipamentul luminotehnic al clădirilor (română), http://www.enerlin.enea.it, ENEA, Roma, 25 Septembrie
 2. 2003 - Recent Research Trends on Advanced Daylight Systems, International Invited Seminar on Advanced Daylighting and Artificial Lighting System in Architecture, Kyung Hee University, Seul, 15 octombrie
 3. 2003 - Lighting in Eastern Europe: A Romanian Case Study, International Invited Seminar on Advanced Daylighting and Artificial Lighting System in Architecture, Kyung Hee University, Seul, 15 octombrie
 4. 2001 - Energy efficient lighting systems for offices, Lighting Quality Evaluation, LSD - Lighting System Design - a computer program for didactic purposes – prelegeri în cadrul programului SOCRATES 2000/2001, Universitatea de Tehnologie din Helsinki, Lighting Laboratory – mai
 5. 2000 - Energy efficient lighting systems, Lighting Quality Evaluation – prelegeri în cadrul programului SOCRATES 1999/2000, Universitatea din Liverpool, Lighting Research Unit – iunie
 6. 2000 - Managementul instalaţiilor de iluminat – prezentare în cadrul cursului “Managementul energiei în condiţiile economiei de piaţă”, SOCER – Facultatea de Electrotehnică Craiova, 17-21 aprilie
 7. 1999 - Lighting Quality – seminar în cadrul programului Tempus-Phare CME-03551-97, Universita degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli, Italia – 17 noiembrie
 8. 1999 - Comanda instalaţiilor de iluminat, Calitatea sistemelor de iluminat – prelegeri în cadrul Şcoalei Postuniversitare de Luminotehnică de la Facultatea de Instalaţii, Universtatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, martie
 9. 1999 - Sisteme de iluminat eficiente energetic – prelegere în cadrul Seminarului Centrului de Ingineria Iluminatului, 13 mai, Cluj-Napoca
 10. 1998 - Cerinţe reciproce de calitate pentru iluminatul electric - energia electrică – prezentare în cadrul Simpozionului Managementul Calităţii şi Conservării Energiei Electrice, Catedra Electroenergetică, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, octombrie
 11. 1995, 1993 - Comanda instalaţiilor de iluminat, Reglarea fluxului luminos al lămpilor electrice, Recuperarea căldurii din iluminatul fluorescent în sistemele integrate iluminat-încălzire-climatizare, Analiza regimului deformant produs de echipamentele electronice de reglare a fluxului luminos emis de lămpile electrice, Tehnologii de montare a instalaţiilor de iluminat interior şi exterior – prelegeri în cadrul Şcoalei Postuniversitare de Luminotehnică de la Facultatea de Instalaţii, Universtatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, martie 1995, iulie 1993
 12. 1994 - Sisteme de iluminat eficiente energetic – prelegere la Simpozionul ROMLISS de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, decembrie
 13. 1994 - Energy-Efficient Lighting Systems – prelegere la Simpozionul ROMLISS de la Lighting Research Unit, Universitatea din Liverpool, iulie
 14. 1994 - New Energy-Efficient Lighting Systems for Building Offices – prelegere la Colocviul de Fizica Construcţiilor de la Catedra Konstruktive Bauphysik, Fraunhofer Instituts fur Bauphysik, Universitatea Stuttgart, 9 iunie

© Prof.dr. Florin Pop